در واپسین روزهای ماه مبارک رمضان 150عدد سبد کالا

جمعا
به ارزش 45 میلیون ریال بین نیازمندان توزیع گردید.

______________________________________________________________________

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره)

شهرستان آستانه اشرفیه با همت خیرین نیکوکار تعداد 45 عددسبد کالا

شامل :برنج ،حبوبات ، روغن ،  لبنیات و .... هرکدام به ارزش 300 هزار

ریال جمعا 45 میلیون ریال بین نیازمندان تحت حمایت امداد امام(ره)این

شهرستان توزیع گردید.

 

 حسن قنبرنژاد مدیر شهرستان در این زمینه گفت :

 در این طرح ضمن سرکشی  از خانواده های تحت حمایت سعی می شود

با توزیع سبد کالا گوشه ای از نیازمندیهای غذایی این

بزرگواران در این ماه مبارک مرتفع گردد. مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره)

شهرستان آستانه اشرفیه تصریح کرد:

  توزیع غذای گرم ، ضیافت افطاری ، توزیع کیسه های همیان مولا و همچنین

اجرای طرح حسنه مفتاح الجنه نیز از جمله اقدامات این نهاد در ماه مبارک

رمضان بوده است که همچنان ادامه دارد.

شایان ذکر است در طرح مفتاح الجنه (سرکشی از خانواده های نیازمندان توسط

مسئولین ادارات شهرستان)،جناب آقای دکتر محمد حسین قربانی نماینده محترم

مجلس و جناب آقای اسماعیلیان فرماندار محترم شهرستان اهتمام ویژه ای داشتند.