در ماه مبارک رمضان خانواده بزرگ امداد امام(ره) از دوره های آموزش

قرآن در سطوح روخوانی ، روانخوانی و تجوید بهره مند می گردند


_____________________________________________________________________________

به گزارش روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی(ره)شهرستان آستانه اشرفیه همزمان با

شروع ماه مبارک رمضان اولین دوره از آموزش قرآن در سطح روانخوانی برای بانوان

سرپرست خانوار تشکیل گردید.

قنبرنژاد  مدیر شهرستان با تأکید بر این که آموزش وفراگیری قرآن كریم ازمهمترین ضرورتهای

فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و در این راستا آموزش روخوانی وروانخوانی و

همچنین مفاهیم این كتاب آسمانی از سرلوحه آموزش كمیته امداد امام خمینی(ره)برای

این خانواده  بزرگ امداد امام(ره) می باشد گفت:

 فعالیت در عرصه آشنایی با فرهنگ و مفاهیم قرآنی در کانون گرم خانواده سبب كاهش

آلام و دردهای مختلف روحی و روانی در جامعه گشته و سلامت خانواده را حفظ

می نماید ، وی در ادامه  الگوپذیری خانواده بزرگ امداد امام(ره) از قرآن کریم و بهره گیری

از آیات شریف و مفاهیم عمیق آن را موجب تعالی باورهای مذهبی این قشر

دانسته و نقش امداد امام(ره) را در ترویج این فرهنگ دینی بسیار مؤثر عنوان کردند.

شایان ذکر است در کلاس آموزش قرآن که متعلق به  مشمولین طرح نظام جامع

خانواده می باشد، تعداد 60 نفرشرکت داشته و تا پایان ماه مبارک رمضان برای سایر

اقشار تحت حمایت نیز این دوره ها ادامه دارد.